Croeso i Benwythnos Talacharn

CROESO I BENWYTHNOS TALACHARN

EBRILL 1 – 3 2016

Mae’r tocynnau penwythnos wedi’u gwerthu i gyd. Dolch i bawb a brynodd docyn, ac ymddiheuriadau i unrhyw un na lwyddodd i fachu un mewn pryd. Bydd nifer cyfyngedig iawn o docynnau ar gyfer digwyddiadau unigol ar gael ym mis Mawrth. Galwch heibio’n ôlam fanylion.

Bydd y gwybodaethau diweddaraf yn ymddangos ar ein tudalen Facebook – gan gynnwys unrhyw fanylion am docynnau sbâr.

Ymysg y rheini sy’n ymddangos yn Nhalacharn 2016 mae Ian Rankin, Tracey Thorn, Brix Smith-Start, Mark Thomas a Charlotte Church. Mae rhestr gyflawn o bawb a phopeth yr ŵyl ar gael yma: Rhestr Gyflawn

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i’ch gweld chi yno – pob hwyl am y tro!

Gallwch gysylltu â Phenwythnos Talacharn trwy ebost: laugharneweekend@gmail.com