Croeso i Benwythnos Talacharn

CROESO I BENWYTHNOS TALACHARN

EBRILL 4 – 6 2014

Does dim tocynnau penwythnos ar ôl erbyn hyn ar gyfer gŵyl eleni.  Mae dal nifer fach iawn o docynnau ar gael ar gyfer digwyddiadau unigol ond mae’r rheiny’n diflannu hefyd.  Gallech ystyried dod i un o’n penwythnosau Dylan – mae tri ohonynt, y cyntaf yn canolbwyntio ar theatr a barddoniaeth ar benwythnos Calan Mai, yr 2il i’r 5ed.  Mwy a fanylion islaw.

Edrych ymlaen at weld pawb ym mis Ebrill!

Mae Ticketweb yn gwerthu tocynnau ar gyfer digwyddiadau unigol neu gallwch eu prynu yng ngwesty Brown’s Talacharn.

Er mwyn gweld yr arlwy hyd ym, ewch i’r dudalen Perfformwyr

Neu os hoffech gysylltu’n uniongyrchol, e-bostiwch y cyfeiriad yma:

laugharneweekend@gmail.com

Cewch weld ein tudalen Facebook yma a’n tudalen Twitter yma felly hoffwch ni a/neu ein canlyn.

PENWYTHNOSAU DYLAN

Ac os nad yw hynny’n ddigon, mae’n destun cyffro mawr i ni gael cyhoeddi y byddwn yn cynnal tri phenwythnos ychwanegol yn Nhalacharn eleni yn enw canmlwyddiant Dylan Thomas.  Penwythnosau Dylan yw’r enw ar y rhain a bydd pob un yn dathlu agwedd arbennig ar dalent Dylan.  Bydd y penwythnos Dylan cyntaf yn digwydd dros benwythnos Calan Mai, sef yr 2il hyd y 5ed o Fai 2014, gan ddathlu ei farddoniaeth a’i waith drama.  Rydym newydd gyhoeddi manylion cyntaf y perfformwyr a chyn bo hir byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth am docynnau.  Bydd yr ail benwythnos rhwng y 19eg a’r 21ain o fis Medi gan ganolbwyntio ar gerddoriaeth a ffilm.  A bydd y trydydd penwythnos a’r olaf rhwng y 26ain a’r 28ain o fis Medi yn dathlu gwaith radio a chomedi.  Er mwyn darganfod mwy am y penwythnosau hyn, cliciwch os gwelwch yn dda ar yr eicon isod – a chael ymweld â’n gwefan newydd sbon am Benwythnosau Dylan.

Cewch weld ein tudalen Facebook yma a’n tudalen Twitter yma felly hoffwch ni a/neu ein canlyn.

Gallwch hefyd lawrlwytho PDF y rhaglen gyfan yn ogystal amserlenni bysiau a mapiau drwy glicio yma