Perfformwyr

Rhestr Cyfranwyr a Pherfformwyr

Yn ymddangos yn Nhalacharn 2016

Bydd y canlynol i gyd yn cyfrannu i Benwythnos Talacharn eleni: Gwenno, Tracey Thorn, Martin & Eliza Carthy, Robin Ince, Josie Long, Charlotte Church, Ian Rankin, Mark Billingham, Belinda Bauer, Malcolm Pryce, Mark Thomas, Kate Hamer, Deborah Moggach, Holly Muller, Martin Rowson, Erwin James, David Cavanagh, Dead Funny, Richard James, Brix Smith-Start, George Galloway, Luke Wright, Jonathan Edwards, Mike Garry, Stuart Maconie, David Quantick, Wilko Johnson & Julien Temple, Faber New Poets,John Niven, Dom Joly, Pete Brown, David Hepworth, Pete Wylie, Donald McRae, Accu, Jeb Loy Nichols, Baby Queens, Huw M, The Gentle Good ac wrth gwrs, Keith Allen gyda ‘Mae Gan Dalacharn Dalent’.

 

Tracy Thorn

Nos Wener bydd Tracy Thorn yn dychwelyd i Dalacharn. Bu’n rhan o fand (Marine Girls), bu’n rhan o ddeuawd (Everything But The Girl) a bellach mae’n unawdydd ac yn awdur – yn llais unigryw, ar feinil ac ar bapur.

www.traceythorn.com

Tracy Thorn

Tracy Thorn

Charlotte Church

Llynedd, galwodd draw i gymryd rhan yn ‘Mae Gan Dalacharn Dalent‘. Eleni mae’r gantores a’r ymgyrchydd gwleidyddol nodedig o Gaerdydd yn ymuno â ni i drafod ei gyrfa a’i gwleidyddiaeth.

Charlotte Church

Charlotte Church

Brix Smith-Start

Llynedd bu Steve Hanley yn rhannu storïau ei hynt a’i helyntion yn aelod o The Fall. Eleni tro Brix yw tystio. Mae newydd gyhoeddi hunangofiant yn olrhain ei thaith o UDA i ymuno â The Fall a phriodi Mark E Smith; ac yna sut y llwyddodd i ail-ddiffinio ei hun ym myd ffasiwn.

Brix Smith-Start

Brix Smith-Start

Donald McRae

Newyddiadurwr chwaraeon gyda’r Guardian sydd wedi ennill gwobr William Hill am lyfr chwaraeon gorau’r flwyddyn ddwywaith. Bydd Donald McRae yn trafod ei gyfrol newydd, ‘A Man’s World’ – sy’n olrhain hanes anhygoel ac ingol y bocsiwr Emile Griffith.                                                      http://www.donaldmcrae.com/

 

Donald McRae

Donald McRae

Martin & Eliza Carthy

Cerddoriaeth werin ragorol yw traddodiad nos Sul Penwythnos Talacharn, a does neb yn rhagori ar Martin & Eliza.

Martin & Eliza Carthy

Martin & Eliza Carthy

Deborah Moggach

Rydym wrth ein bodd i groesawu Deborah, awdur y rhyfeddol ‘The Best Exotic Marigold Hotel’ i Dalacharn am y tro cyntaf.

http://www.deborahmoggach.com/

Deborah Moggach

Deborah Moggach

George Galloway

Yr ymrysonwr dadleuol a di flewyn ar dafod yn sgwrsio gyda Keith Allen

http://www.georgegalloway.net/

George Galloway

George Galloway

Mark Thomas

Bu Mark Thomas yn berfformiwr ers 1985 gan deithio a pherfformio ledled y DU a thramor. Mae’n gomediwr, yn ymgyrchydd ac yn sgwennwr sydd wedi creu cyfresi i Channel 4 a Radio 4. Yn ei lyfrau mae wedi ymdrin â’r diwydiant arfau a Coca Cola, yn ogystal â dogfennu taith gerdded ar hyd y ffin rhwng Israel a Phalestina. Bu ei sioe ‘Bravo Figaro’ yn llwyddiant ar bob llaw (llenwodd y Tŷ Opera Brenhinol a darlledwyd fersiwn ohoni ar Radio 4).

Mark Thomas

Mark Thomas

Holly Muller

Pleser yw croesawu awdur un o weithiau ffuglen mwyaf nodedig eleni – Holly Muller (sydd hefyd, fel mae’n digwydd, yn aelod o’r band Hail! The Planes). Darganfod fod ei thadcu o Awstria yn Nazi pybur a ysbrydolodd ei nofel gyntaf, ‘My Own Dear Brother’. Cewch fwy o hanes cefndir rhyfeddol ei chyfrol yma:  http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/feb/13/should-i-be-ashamed-of-my-grandfather

https://twitter.com/mullerism

Holly Muller

Holly Muller

Jonathan Edwards

Pencerdd Gwent. Enillodd ei gyfrol gyntaf o gerddi, ‘My Family and Other Superheroes’ wobr y Costa Prize am lyfr barddoniaeth gorau 2014. Gallwch ddarllen rhai o’i gerddi yma : http://www.morningstaronline.co.uk/a-07d9-Five-poems-by-Jonathan-Edwards#.VtQ0dH2LTIU (pob dyledus barch am grybwyll Clinton Cards!)

Jonathan Edwards

Jonathan Edwards

Kate Hamer

Rydym yn ymfalchïo’n frwd yn llwyddiant ysgubol merch leol (wel, mae Sir Benfro fwy neu lai ar ein trothwy). Mae ‘The Girl In The Red Coat’, nofel iasoer gyntaf Kate Hamer, wedi ennill clod a bri aruthrol ar bob llaw. Darllenwch fwy amdani yma a dilynwch Kate ar Twitter https://twitter.com/kate_hamer

Kate Hamer

Kate Hamer

Erwin James

Daeth Erwin James i sylw’r cyhoedd gyntaf trwy’r gyfres o golofnau a sgwenodd i’r Guardian yn disgrifio’i brofiadau’n garcharor oes. Cawsant eu casglu’n gyfrol a’u cyhoeddi, ac mae ‘A Life Inside’ yn gyfraniad sylweddol i lenyddiaeth carchar. Yn anochel erys y cwestiwn, sut y gall dyn a gyflawnodd ddwy lofruddiaeth mor egr a di-bwrpas greu gwaith mor feddylgar a theimladwy. Dyna  sbardunodd gyfrol newydd James, ‘Redeemable: A Memoir of Darkness and Hope’.                                                                                                                                           Gallwch ddarllen mwy yma: http://www.erwinjames.co.uk/

Erwin James

Erwin James

David Hepworth

Yn ei dro bu’n newyddiadurwr, yn gyhoeddwr cylchgronnau ac yn gyflwynydd ‘The Old Grey Whistle Test‘, ond yn ddiweddar mae’r amryddawn David Hepworth wedi ennill ei blwy’n sylwebydd treiddgar ar ddiwylliant cyfryngol. Cymerwch gip ar ei flog yma – http://whatsheonaboutnow.blogspot.co.uk/ Yma yn Nhalacharn, bydd yn trafod ei gyfrol newydd ’1971′ – dathliad a dadansoddiad o’r gerddoriaeth hynod a grewyd yn ystod y flwyddyn allweddol honno.

David Hepworth

David Hepworth

David Cavanagh

Er mai llyfr am John Peel yw cyfrol ddiweddaraf David Cavanagh, nid bywgraffiad yn ystyr arferol y gair mo ‘Good Night and Good Riddance’ . Yn hytrach, mae’n ddathliad arbennig ac angerddol o sioe John Peel, a’r modd y bu’r sioe honno’n ddrych i bedair degawd o newidiadau cerddorol a chymdeithasol. Gallwch ddarllen adolygiad Sukhdev Sandhu yma

David Cavanagh

David Cavanagh

Mark Billingham

Mae’r awdur nofelau trosedd poblogaidd yn ymuno â ni eto eleni – ond heb ddeuawd canu gwlad y tro ‘ma (er, os yw’ch calon yn ysu am ychydig o’r fath yna o beth, cliciwch yma). Ond os ydych am wybod mwy am y llyfrau, bydd angen i chi gyfeirio’ch camau tua https://www.markbillingham.com/

Mark Billingham

Mark Billingham

David Quantick

Mae David Quantick yn sgwennwr comedi, newyddiadurwr cerddoriaeth, darlledwr radio a chyfranwr rheolaidd i Benwythnos Talacharn. Mae’n rhan o dîm sgwennu cyfres HBO – ‘Veep’, ac yn 2014, cyhoeddodd ei lawlyfr i sgwenwyr How To Write Everything. Mae ‘The Mule’, ei nofel gyntaf, newydd gyrraedd silffoedd y siopau llyfrau. Yn ôl Caitlin Moran “Mae gan David Quantick gyflwr meddygol sy’n peri iddo, yn llythrenol, fethu peidio â bod yn ddoniol”. Does dim pwysau ar neb i deimlo bod rhaid profi’r ddamcaniaeth hon.

David Quantick

David Quantick

Luke Wright

Cafodd Luke ei ysbrydoli i ddechrau barddoni dan ddylanwad gwaith Martin Newell a John Cooper Clarke. Mae wedi creu chwe sioe lwyfan unigol o gylch ei farddoniaeth, ac mae’n gyfranwr cyson i raglenni’r BBC, fel Saturday Live ar Radio 4. Mae wedi creu dwy ffilm ddogfen fydryddol i Channel 4 – ‘The Seven Ages of Love’ yn 2009 a ‘The Bed’ yn 2010. Eleni yn Nhalacharn, mae’n cyflwyno’i ddrama gyntaf ‘What I Learned from Johnny Bevan’. Gallwch wylio rhan o’r ddrama, a llawer mwy, ar wefan Luke:  http://www.lukewright.co.uk/

Luke Wright

Luke Wright

Pete Wylie

Seren roc rhan amser: Arwr llawn amser. Nos Sadwrn rydym yn croesawu’r chwedlonol Pete Wylie – sgwennwr a chanwr clasuron fel “The Story of The Blues”, “Come Back”, “Sinful” a “Heart As Big As Liverpool”. Yn ddiweddar bu Pete yn aelod blaenllaw o ymgyrch The Justice Tonight a ymladdodd dros gyfiawnder i ddioddefwyr a theuluoedd trychineb Hillsborough.

Pete Wylie

Pete Wylie

Josie Long

Ers ennill gwobr y ‘Newydd-ddyfodiad Gorau’ yng Ngŵyl Caeredin yn 2006, enwebwyd Josie Long deirgwaith ar gyfer gwobr sioe orau’r ŵyl. Mae’n sgwennwr toreithiog ar gyfer radio a theledu, gan gynnwys cyfres ‘Skins’ ar Channel 4 (ymddangosodd mewn rhai penodau hefyd). Yn Nhalacharn, yn ogystal â pherfformio ar ei phen ei hun bydd yn ymddangos mewn ‘digwyddiadau amrywiol’ gyda Robin Ince.

Josie Long

Josie Long

John Niven

Bu nofel gyntaf Niven, ‘Kill Your Friends’, comedi dywyll a chignoeth am y diwydiant cerddoriaeth,  yn llwyddiant ysgubol. Camfihafio syfrdannol gan wragedd ar eu pensiwn yw cyd-destun ei gyfrol ddiweddaraf, ‘The Sunshine Cruise Company’. Gallwch ddarllen cyfweliad hir gyda Niven yma neu ei ddilyn ar Twitter (@NivenJ1). https://twitter.com/NivenJ1

John Niven  - Sunday, 3.30pm, Marquee

John Niven

Stuart Maconie

Mae Stuart Maconie yn enw cyfarwydd i filiynau – yn sgwennwr ac yn ddarlledwr cyson ar deledu a radio. Er ei fod yn byw a gweithio’n bennaf yn ninasoedd Manceinion a Birmingham, mae hefyd yn ymwelydd cyson ag Ardal Y Llynnoedd (gyda fflasg a phorc pei). Yn ei gyfrol ddiweddaraf, ‘The People’s Songs: The Story of Modern Britain in 50 Songs’, mae’n defnyddio hanes y caneuon hynny sy’n agos at ein calonnau i olrhain hanes cymdeithasol a diwylliannol Prydain o ddiwedd yr Ail Ryfel Byd hyd heddiw.

Cewch hyd iddo arlein yma  www.stuartmaconie.com

Stuart Maconie

Stuart Maconie

Robin Ince

Mae Robin Ince yn gomediwr a sgwennwr rhyfeddol. Dyfarnwyd gwobr Time Out iddo am ei gyfraniad aruthrol i fyd comedi. Meddai’r Observer am ei sioe ddiwethaf yng Nghaeredin – “…digwyddiad llenyddol mwyaf nodedig Gŵyl Caeredin”. Erbyn hyn mae’n fwyaf adnabyddus, o bosib, fel cyd-gyflwynydd y rhaglen radio boblogaidd “The Infinite Monkey Cage” gyda’r Athro Brian Cox ar Radio 4. Bydd yn gwneud pob math o bethau yn Nhalacharn eleni – nifer ohonynt yng nghwmni Josie Long. Cewch hyd i’r diweddaraf o fyd Robin, gan gynnwys dolenni i bentwr o bodlediadau (gan gynnwys ‘Vitriola’ – dau ddyn blin yn trafod cerddoriaeth) yma: http://robinince.com/

Robin Ince - Sunday, 6pm, Millennium Hall

Robin Ince

Mae Gan Dalacharn Dalent

Yng nghwmni landlord y Keith’s Head – twll yfed a flach-leoliad hynotaf Talacharn.

Laugharne's Got Talent

Laugharne’s Got Talent

Martin Rowson

Cartwnydd y Guardian sydd, dros y blynyddoedd, wedi creu cyfres arbennig o furluniau deifiol ledled Talacharn – yn fwyaf cofiadwy, ei deyrnged ingol i absennoldeb David Icke ddwy flynedd yn      ôl.

Martin Rowson

Martin Rowson

Richard James

Mae Richard James yn rhan o guriad calon Penwythnos Talacharn. Eleni, fel rhan o Locus, bydd yn byrfyfyrio trac sain byw i ffilm archif brin o Lyfrgell Genedlaethol Cymru.                                           Mae perfformiad aruthrol Locus o waith mewn 32 rhan a gomisiynwyd gan Ganolfan Mileniwm Cymru yn tryledu trwy’r ddolen yma.  Gallwch ddilyn Rich ar twitter yma – https://twitter.com/InChapters

Richard James - Friday, 5.30pm-6.30pm, Rugby Club

Richard James

Belinda Bauer

Croeso cynnes a brwd i Belinda Bauer yn ôl i Dalacharn. Er bod sôn am nofelau trosedd ymhob twll a chornel bellach, mae Belinda Bauer wedi bod ar flaen y gad yn y maes ers blynyddoedd. Mae       newyddion a rhagor o wybodaeth ar ei gwefan:  http://www.belindabauer.co.uk/

Belinda Bauer

Belinda Bauer

Mike Garry

Nos Wener, pleser pur fydd croesawu bardd llafar gorau Manceinion yn ôl i Dalacharn. Barn a theimladau’r bardd yn unig a fynegir isod…

Mike Garry

Mike Garry

Huw M

Bnawn Sul yn y Keith’s Head – Huw M yn plethu elfennau traddodiadol, gospel a thelynegol.

Huw M

Huw M

Gwenno

Nos Wener bydd breichiau Talacharn yn llydan agored i groesawu Gwenno. Mae’r sôn amdani’n lledu – hi yw Francoise Hardy synthpop Cymreig. Daw yma ar frig ton llwyddiant ysgubol ei halbwm gyntaf, ‘Y Dydd Olaf’ (enillydd Gwobr Cerddoriaeth Gymreig 2015).

Gwenno

Gwenno

Baby Queens

Keith’s Head, bnawn Sadwrn – ymddangosiad cynta Baby Queens yn Nhalacharn: Yn dalog o Ddociau Caerdydd gyda chyfuniad rhwydd a godidog o leisiau r&b a gitars garej.

Baby Queens

Baby Queens

Jeb Loy Nichols

Yn tystio yn y Keith’s Head bnawn Sadwrn…y Brawd Jeb Loy Nichols gyda’i gerddoriaeth gwlad eneidiol – bu’n rhy hir ers iddo alw heibio ddiwethaf.

Jeb Loy Nichols

Jeb Loy Nichols

The Gentle Good

Gareth Bonello yw The Gentle Good: Esgidiau cryf am ei draed a mêl yn ei boced – ar genhadaeth fyd-eang i gario cerddoriaeth werin Cymru allan o’r Eisteddfod a thua’r dyfodol.

Dyma’r dyn ei hun…yn ei ogoniant:

The Gentle Good

The Gentle Good

Y Llyfrau Ladybird ‘na

Bu Joel Morris a Jason Hazeley’n cloddio yn y pyllau parodi ers blynyddoedd. Nhw yw crewyr a golygyddion y papur lleol unigryw ac oddi-ar-ei-echel, The Framley Examiner .

Dros y Nadolig, bu eu cyfres hynod o barodiau o lyfrau Ladybird i oedolion yn llwyddiant ysgubol. Cewch fwy o’r hanes yma.

Those Ladybird Books

Those Ladybird Books