TALACHARN 2016

EBRILL 1 – 3 2016

Dyma ni unwaith eto! Mae tocynnau penwythnos gwyl Talacharn Ebrill 1af – 3ydd ar werth nawr. Pris y tocynnau iw £85 (yn cynnwys tal bwcio £3) a dim ond ar gael trwy Ticketweb, a dyma’r linc.

Bydd na nifer bach o docynnau am sioeau unigol ar werth ym mis Chwefror.

Yr enwau cyntaf i gadarnhau am wyl Dalacharn 2016 iw Ian Rankin, Tracey Thorn, Brix Smith-Start, Mark Thomas ac Alexei Sayle.

Gwyliwch ein tudalen ar Facebook am fwy o enwau fydd yn cael i gyhoeddi yn ystod yr wythnosau nesaf yn ogystal a gwybodaeth cyffredinol.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld chi yna!

Gallwch cysylltu a wyl Dalacharn ar y cyfeiriad ebost yma – laugharneweekend@gmail.com