Talacharn

“This timeless, mild, beguiling island of a town…

…with its seven public houses, one chapel in action, one church, one factory, two billiard tables, one St Bernard (without brandy), one policeman, three rivers, a visiting sea, one Rolls-Royce selling fish and chips, one cannon (cast-iron), one chancellor (flesh and blood), one portreeve, one Danny Raye, and a multitude of mixed birds, here we just are, and there is nowhere like it anywhere at all.” – Dylan Thomas

Bron nad yw hi’n amhosib trafod Talacharn heb sôn am Dylan Thomas, a arferai fyw yma, ac a leolodd ei waith mwyaf poblogaidd, Dan y Wenallt, mewn fersiwn ffuglennol o’r dref hon.

Ac mae ei ddisgrifiad yn dal i daro deuddeg heddiw (er ei bod hi’n rhyfedd braidd nad yw’n crybwyll y castell – sydd reit yng nghanol y dref).

FFORDD I NUNLLE SY’N ARWAIN I DALACHARN

Dim ond pum milltir oddi ar heol brysur y mae, ond yn ystod y pum milltir hynny yr ydych yn croesi ffin i gyfnod arall a hefyd i ddimensiwn arall: does yr unlle’n debyg iddo yn unman, ys dywed Dylan ei hun.

Nid yw hyn yn golygu na allwch chi ddarganfod sut olwg sydd ar y lle, a beth sydd yno i’w wneud ac i’w weld, yn y dref ac yn yr ardal o’i chwmpas.  Mae peth wmbredd o wefannau gall eich helpu yn hyn o beth.  

Lle da i ddechrau efallai fyddai’r hyn sydd gan y BBC i’w ddweud am Dylan Thomas a’r hyn sydd gan Talacharn ei hun i’w ddweud

HANES LLENYDDOL TALACHARN

Darllenwch ein cynghorion ni, a ysgrifennwyd yn arbennig ar ein cyfer gan Mr George Tremlett, sy’n arbenigo ar Dylan Thomas ac wedi ysgrifennu bywgraffaid amdano, ac sydd hefyd yn cadw’r siop lyfrau wych, Corran Books.  Cewch hyd i’r cynghorion yma ar-lein.

GWNEWCH DROSOCH CHI’CH HUNAIN

Ond wedi dweud hynny i gyd, taswn i yn eich lle chi, baswn i’n anghofio am yr ymchwil – dyna sydd waethaf am y we, mae’n sugno’r holl syndod allan o’r byd – ac yn dod i weld drosoch chi’ch hunain.