Tocynnau

TOCYNNAU

MAE TOCYNNAU PENWYTHNOS GŴYL 2016 AR WERTH NAWR ar wefan Ticketweb.

Mae tocynnau penwythnos yn rhoi rhwydd hynt i chi fynd i bob digwyddiad gydol y penwythnos.

Pob hwyl.

Mae tocyn penwythnos yn golygu mynediad i ddigwyddiadau yn y lleoliadau canlynol:

Neuadd y Mileniwm
Yr Eglwys Gynulleidfaol
Marquee’r Castell
Y “Fountain Inn”/y Clwb Rygbi
Gwesty Brown’s

Er mwyn sicrhau eich bod yn cael mynediad, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd mewn pryd ar gyfer dechrau digwyddiad gan na fydd modd mynd i fewn yn hwyr os yw’r lle’n llawn.

Mae nifer fach o docynnau ar gyfer digwyddiadau unigol ar werth hefyd – y cyntaf i’r felin gaiff falu.

Rhaid cyfnewid tocyn penwythnos am freichled yn Neuadd y Mileniwm.